ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι α) ζητήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και χρήζουν περισσότερης εμβάθυνσης, όπως η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, οι ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας, ο χρόνος εργασίας, η άδεια, τα εργατικά ατυχήματα και η νομική μεταχείριση των μισθολογικών απαιτήσεων των εργαζομένων και β) σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν το εργατικό δίκαιο, που είναι οι νέες μορφές της απασχόλησης, όπως η εθελοντική εργασία.