ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ

Η συνταγματική κάλυψη της αξίωσης παροχής έννομης προστασίας καταλαμβάνει τις επιμέρους μορφές της, δηλαδή την αξίωση προς έκδοση δικαστικής απόφασης επί της ουσίας, την αξίωση προς αναγκαστική εκτέλεση και την αξίωση προς έκδοση δικαστικής απόφασης που διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Η τελευταία έκφανση της δικαστικής προστασίας, λόγω και της δημοφιλίας της, δεν μπορούσε παρά να τεθεί στο επίκεντρο ενδιαφέροντος αυτής της θεματικής, αφού ως γνωστόν βασική αποστολή της προσωρινής δικαστικής προστασίας, είναι η λήψη μέτρων, επώνυμων, ή ρυθμιστικών (βλ. ΚΠολΔ 731 επ.) μέχρι την έκδοση οριστικής ή και τελεσίδικης αποφάσεως. Αναλύονται τόσο οι γενικές διατάξεις, όσο και τα ειδικά ασφαλιστικά μέτρα. Στην ίδια θεματική εντάσσεται και η εκούσια δικαιοδοσία, την οποία ο δικονομικός νομοθέτης προκρίνει ως αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη για την εκδίκαση μιας σειράς υποθέσεων, μερικές φορές και διαφορών, ιδίως επειδή αποδεικνύεται ταχύτερη, ελαστικότερη και λιγότερη δαπανηρή εν συγκρίσει με την αμφισβητούμενη. Εξετάζονται οι γενικές αρχές της εκούσιας δικαιοδοσίας, καθώς κατ’ιδίαν διατάξεις του ΚΠολΔ και ειδικών νόμων.