ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Περιλαμβάνει αναπτύξεις ζητημάτων από τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές, με άξονες το ισχύον εσωτερικό δίκαιο και τις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο): ενοχικές σχέσεις (δωρεά, πώληση, μίσθωση, σύμβαση έργου, κοινωνία, διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός κ.ά.), σύγχρονες μορφές συμβάσεων (χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, δικαιόχρηση, χρονομεριστική ιδιοκτησία, ανταποδοτική χορηγία, πιστωτική κάρτα κ.ά.), αστικού δικαίου ζητήματα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ζητήματα συρροής αξιώσεων, εκφάνσεις και όρια της συμβατικής ελευθερίας, αστικού δικαίου ζητήματα προστασίας των καταναλωτών (γενικοί όροι συναλλαγών, συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, συμβάσεις από απόσταση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, συναλλαγές μέσω διαδικτύου, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία του επενδυτή, του τουρίστα/ταξιδιώτη/επιβάτη κ.ά.).