ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι το δίκαιο των συλλογικών διαφορών εργασίας και η σχέση τους με το Σύνταγμα. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η ισχύς ιδιαίτερων αρχών που έχουν διαμορφωθεί, όπως η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Οι κανονισμοί εργασίας και η σχέση τους με τις άλλες πηγές του εργατικού δικαίου, όπως με το νόμο και το Σύνταγμα. Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος της απεργίας και η νομολογιακή του αντιμετώπιση.