Απαλαγάκη Χαρίκλεια
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
capalaga@law.auth.gr
2310 996559
Ιστοσελίδα

Αρβανιτάκης Παρασκευάς
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
parvanit@law.auth.gr
2310 996557
Ιστοσελίδα

Αρχανιωτάκης Γεώργιος
Αρχανιωτάκης Γεώργιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
garchan@law.auth.gr
2310 996593
Ιστοσελίδα

Βαλαβάνη-Πολατίδου Ελένη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
epolat@law.auth.gr
2310 996546
Ιστοσελίδα

Βαλτούδης Αναστάσιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
avaltoud@otenet.gr
2310 996460
Ιστοσελίδα

Γέσιου-Φαλτσή Πελαγία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
faltsi@law.auth.gr
2310 996622
Ιστοσελίδα

Διαμαντόπουλος Γεώργιος
Διαμαντόπουλος Γεώργιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
diamlaw1@otenet.gr
2310 991607
Ιστοσελίδα

Ζερβογιάννη Ελένη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
elzervog@law.auth.gr
2310 991175
Ιστοσελίδα

Ζερδελής Δημήτριος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
zerdelis@otenet.gr
2310 996534
Ιστοσελίδα

Καζάκος Αριστείδης
Καζάκος Αριστείδης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
arkaz@law.auth.gr
2310 996539
Ιστοσελίδα

Καΐσης Αθανάσιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
kaissis@law.auth.gr
2310 996624
Ιστοσελίδα

Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
yianna@law.auth.gr
2310 996585
Ιστοσελίδα

Κλαβανίδου Δέσποινα
Κλαβανίδου Δέσποινα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
dklavani@law.auth.gr
2310 996566
Ιστοσελίδα

Κορνηλάκης Άγγελος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
akornil@law.auth.gr
2310 996445
Ιστοσελίδα

Κοσμίδης Τιμολέων
Κοσμίδης Τιμολέων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
tkosmides@law.auth.gr
2310 996553
Ιστοσελίδα

Κοτζάμπαση Αθηνά
Κοτζάμπαση Αθηνά
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
athin@law.auth.gr
2310 996568
Ιστοσελίδα

Κουμάνης Σταμάτης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
skoumanis@law.auth.gr
2310 996522
Ιστοσελίδα

Μακρίδου Καλλιόπη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
kmakrido@law.auth.gr
2310 996555
Ιστοσελίδα

Νίκας Νικόλαος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
nikonika@law.auth.gr
2310 996623
Ιστοσελίδα

Παϊσίδου Νικολέτα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
paisidou@law.auth.gr
2310 996563
Ιστοσελίδα

Πίψου Λήδα-Μαρία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
lpipsou@law.auth.gr
2310 996564
Ιστοσελίδα

Ποδηματά Ευαγγελία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
podimata@law.auth.gr
2310 996556
Ιστοσελίδα

Παυλιάδης Αθανάσιος
Παυλιάδης Αθανάσιος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
apouliad@law.auth.gr
2310 996543
Ιστοσελίδα

Ρίζος Ευριπίδης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
eurizos@law.auth.gr

Ιστοσελίδα

Σιδέρης Δημήτριος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
dsideris@law.auth.gr
2310 996442
Ιστοσελίδα

Σοφιαλίδης Απόστολος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
apostolossofialidis@gmail.com
2310 996558
Ιστοσελίδα

Στεργίου Άγγελος
Στεργίου Άγγελος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ansterg@law.auth.gr
2310 996535
Ιστοσελίδα

Τασίκας Απόστολος
Τασίκας Απόστολος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
atassikas@law.auth.gr
2310 996592
Ιστοσελίδα

Φουντεδάκη Αικατερίνη
Φουντεδάκη Αικατερίνη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
katfount@law.auth.gr
2310 996560
Ιστοσελίδα