Πρόγραμμα

 

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Α'

Αστικό Δίκαιο των Προσώπων

Τρίτη

18:00 20:00

312

Α. Κοτζάμπαση / Ε. Βαλαβάνη-Πολατίδου / Α.Τασίκας

2

Α'

Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης

Δευτέρα

18:00 20:00

313

Δ. Κλαβανίδου /
Α. Φουντεδάκη / Ε. Ρίζος

3

Α'

Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Δευτέρα

16:00 18:00

212

Λ.-Μ. Πίψου /
Ν. Παϊσίδου

4

Α'

Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Δευτέρα

20:00 22:00

312

Ν. Νίκας /
Κ. Μακρίδου / Π. Αρβανιτάκης

5

Α'

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Τετάρτη

16:00 18:00

320

Δ. Ζερδελής /
Δ. Σιδέρης

6

Α'

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Τετάρτη

18:00 20:00

320

Α. Καζάκος / Α. Στεργίου / Δ. Σιδέρης

 

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Β'

Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών

Τρίτη

18:00 20:00

320

Α. Κορνηλάκης /
Ε. Ζερβογιάννη / Ε. Ρίζος

2

Β'

Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων

Δευτέρα

18:00 20:00

313

Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου /
Δ. Κλαβανίδου /
Α. Βαλτούδης / Σ. Κουμάνης

3

Β'

Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου

Δευτέρα

16:00 18:00

313

Π. Γέσιου-Φαλτσή / Ε. Ποδηματά

4

Β'

Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

Τρίτη

20:00 22:00

313

Α. Καΐσης / Α. Σοφιαλίδης

5

Β'

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Τετάρτη

18:00 20:00

313

Α. Στεργίου

6

Β'

Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

Τετάρτη

16:00 18:00

311

Δ. Ζερδελής /
Δ. Σιδέρης

 

 

Αρχεία: