Πρόγραμμα

 

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Α'

Αστικό Δίκαιο των Προσώπων

Δευτέρα

16:00 18:00

Εξ αποστάσεως

Α. Κοτζάμπαση / Ε. Ζερβογιάννη

2

Α'

Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης

Δευτέρα

18:00 20:00

Εξ αποστάσεως

Δ. Κλαβανίδου /
Α. Φουντεδάκη / Ε. Ρίζος

3

Α'

Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Δευτέρα

20:00 22:00

Εξ αποστάσεως

Ν. Παϊσίδου / Α. Σοφιαλίδης

4

Α'

Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Τρίτη

18:00 20:00

Εξ αποστάσεως

Ν. ΝίκαςΠ. Αρβανιτάκης

5

Α'

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Τετάρτη

16:00 18:00

Εξ αποστάσεως

Δ. Ζερδελής /
Δ. Σιδέρης

6

Α'

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Τετάρτη

18:00 20:00

Εξ αποστάσεως

Α. Καζάκος / Α. Στεργίου / Δ. Σιδέρης

 

 

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Α/Α

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

1

Β'

Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών

Δευτέρα

20:00 22:00

Εξ αποστάσεως

Γ. ΔέλλιοςΕ. Ρίζος

2

Β'

Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων

Δευτέρα

18:00 20:00

Εξ αποστάσεως

Α. Βαλτούδης

3

Β'

Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου

Τρίτη

18:00 20:00

Εξ αποστάσεως

Χ. Απαλαγάκη / Λ.-Μ. Πίψου

4

Β'

Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

Πέμπτη

15:30 17:45

Εξ αποστάσεως

Π. Γέσιου-Φαλτσή / Ε. Ποδηματά

5

Β'

Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Τετάρτη

18:00 20:00

Εξ αποστάσεως

Α. Στεργίου

6

Β'

Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

Τετάρτη

16:00 18:00

Εξ αποστάσεως

Δ. Ζερδελής /
Δ. Σιδέρης