Έναρξη Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

08/03/2021

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΜΣ

Το μάθημα 'Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο' θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη και ώρα 16:00-18:00,
μέσω ΖΟΟΜ,
στο σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/99781906156

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 10/3/2021