Έναρξη μαθήματος Δίκαιο των Περιουσιακών Σχέσεων

25/02/2021

TOMΕAΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του Δικαίου των Περιουσιακών Σχέσεων κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε:

Δευτέρα, 18.00’-20.00΄

μέσω του link:
https://authgr.zoom.us/j/96855653146

Έναρξη διδασκαλίας: Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Ο διδάσκων

Καθηγητής Αν. Βαλτούδης