Έναρξη μαθήματος Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων του ΠΜΣ

12/02/2020

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων » του ΠΜΣ – Κατεύθυνσης Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου με θέμα «Μορφές εξασφάλισης στις σύγχρονες συναλλαγές» θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2019/20 κάθε Δευτέρα 6-8 μμ στην αίθουσα 313.

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
Οι διδάσκοντες:
Γ. Καρύμπαλη, Δ. Κλαβανίδου, Α. Βαλτούδης, Σ. Κουμάνης.