Έναρξη μαθήματος Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

13/02/2020

Το μάθημα "Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο" του β' εξαμήνου ΠΜΣ θα διδάσκεται από τον καθηγητή κ. Δ. Ζερδελή και τον επίκουρο καθηγητή κ.
Δ.Σιδέρη κάθε Τετάρτη στην αίθουσα 311 και ώρα 16:00-18:00.
Έναρξη: 19 Φεβρουαρίου 2020