Έναρξη μαθήματος Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας

13/02/2020

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας» του ΠΜΣ – Κατεύθυνσης Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου με θέμα «Θεμελιώδεις κατηγορίες του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Εφαρμογή των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ενώπιον των Τακτικών Πολιτικών Δικαστηρίων (θέματα διεθνούς δικονομικού δικαίου) και ενώπιον Διαιτητικών Δικαστηρίων, επιφορτισμένων με την επίλυση διαφορών από τη διεθνή εμπορική, κατασκευαστική και επενδυτική συναλλαγή και δραστηριότητα » θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2019/20 κάθε Τρίτη 8-10 μμ στην αίθουσα 313.

Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Διδάσκοντες:
Αθ. Καΐσης και Απ. Σοφιαλίδης