Έναρξη μαθήματος Προσωρινή Δικαστική Προστασία και Εκούσια Δικαιοδοσία

21/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το μάθημα του 1ου εξαμήνου του ΠΜΣ "Προσωρινή Δικαστική Προστασία και Εκούσια Δικαιοδοσία" θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, ώρα 18.00΄-20.00΄, διαδικτυακά στο κάτωθι link (περιβάλλον Skype for
Business):

http://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/parvanit/OP4VMBIY

Τα θέματα εργασιών και το εν γένει υλικό του μαθήματος αναρτάται στο elearning, με κωδικό amed2020.
Έναρξη μαθημάτων: 3.11.2020

ΚΑΘ. Π. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ