Έναρξη μαθημάτων στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

22/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΜΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τα μαθήματα του ΠΜΣ στο Αστικό Δικονομικό δίκαιο θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως κάθε Δευτέρα 20:00-22:00 μμ.
Link: https://authgr.zoom.us/j/91079993196
Έναρξη τη Δευτέρα 2/11/2020

Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου
Επίκουρος καθηγητής Απόστολος Σοφιαλίδης