Έναρξη του μαθήματος Ζητήματα από το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης γαι την Ικανοποίηση Αξιώσεων Ιδιωτικού Δικαίου

25/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου» του εαρινού εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διεξάγεται κάθε Τρίτη, ώρα 6:00-8:00 μ.μ.
Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 2 Μαρτίου 2021.
Zoom Meeting: https://authgr.zoom.us/j/96725554135
Οι διδάσκουσες
Καθηγ. Χ. Απαλαγάκη, Λ. Πίψου