Αναβολή μαθήματος στο Δίκαιο των Περιουσιακών Σχέσεων

23/03/2021

TOMΕAΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται η αναβολή της από 26/3/2021 διδασκαλίας του Δικαίου των Περιουσιακών Σχέσεων.
Το επόμενο μάθημα θα είναι, κατά το πρόγραμμα, αυτό της από 29/3/2021.

Θεσσαλονίκη, 23/3/2021
Οι διδάσκοντες

Ομότ. Καθηγήτρια κ. Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Καθηγητής Αν. Βαλτούδης