Ανακοίνωση έναρξης μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

10/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ως ακολούθως :

1. Αστικό Δίκαιο των προσώπων, Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

2. Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

3. Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

4. Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

5. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

6. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.