Ανακοίνωση για την καταβολή των τελών φοίτησης Γ Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020 στο ΠΜΣ "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο"

12/12/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΣΤΟ ΠΜΣ «ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 

Ανακοινώνεται ότι η καταβολή των τελών φοίτησης του Γ΄ εξαμήνου του ακ. έτους 2019-2020 για το ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου ως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

 

Δικαιολογητικά:

  1. Απόδειξη καταβολής τελών φοίτησης Γ΄ εξαμήνου (300€)
  2. Αίτημα έκδοσης τιμολογίου (προαιρετικά)

 

Τα τέλη φοίτησης για το Γ΄ εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 είναι 300 ευρώ και καταβάλλονται στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:

IBAN: GR60 0172 2020 0052 0209 2822 371

Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕ.Δ.Ε.Α.– 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, 54636 Θεσσαλονίκη (Code Bic SWIFT address PIRBGRAA).

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο του φοιτητή στο ΠΜΣ καθώς και η ένδειξη Κ.Ε 97271 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ θα εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για την καταβολή των τελών φοίτησης. Όποιος φοιτητής επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να συμπληρώσει το συνημμένο σχετικό αίτημα (ΠΡΟΣΟΧΗ συμπληρώνετε μόνο τα στοιχεία χωρίς να υπογράψετε): Επωνυμία Φορέα, Διεύθυνση Φορέα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ποσό, υπόψη ποιου θα γίνει η αποστολή του τιμολογίου, τηλέφωνο, e-mail. Υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής στο e-mail που δηλώνετε στο αίτημα εφόσον το επιθυμείτε και το αναφέρετε στις παρατηρήσεις του αιτήματος.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών:

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30-13:00.

β. Με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αποστολή με email στη διεύθυνση info@law.auth.gr με θέμα: «Καταβολή τελών φοίτησης Γ΄ εξάμηνο - ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο».

Προσοχή: Η αποστολή του email πρέπει να γίνει από τον ιδρυματικό λογαριασμό ή τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλωθεί στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής.

γ. ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [«Καταβολή τελών φοίτησης Γ΄ εξάμηνο - ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»].

 

Αρχεία: