Αναλυτικό πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

11/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 3564/12-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΧ846Ψ8ΧΒ-2ΨΡ) προκήρυξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Ξένες Γλώσσες:

 

Γλώσσα

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσες

Αγγλική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Μικρό Αμφιθέατρο

Γαλλική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Μικρό Αμφιθέατρο

Γερμανική

13-9-2019 (Παρασκευή)

20:00-22:00

Μικρό Αμφιθέατρο

 

Μαθήματα ΠΜΣ:

 

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσες

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

15-9-2019 (Κυριακή)

08:00-11:00

5 και 6

Αστικό Δίκαιο

15-9-2019 (Κυριακή)

12:00-15:00

5 και 6

Εργατικό Δίκαιο

15-9-2019 (Κυριακή)

16:00-19:00

5