Ενημέρωση για τον αρ. πρωτοκόλλου αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ

04/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» για το ακ. έτος 2020-2021 και δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, εφόσον επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματέα του Τομέα, κα Πάτκου Κική, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2310 996622 κατά τις ώρες 09:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

Δεν απαιτείται επιπρόσθετη ενέργεια για όσους υποψήφιους γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου.