Μετάθεση έναρξης διδασκαλίας στο Δίκαιο των Περιουσιακών Σχέσεων

01/03/2021

TOMΕAΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Λόγω επείγοντος και απρόοπτου κωλύματος του διδάσκοντος ανακοινώνεται η κατ’ εξαίρεση μετάθεση του μαθήματος της 1ης Μαρτίου 2021 την:

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, ώρα 20.00΄-22.00΄

Το μάθημα θα διεξαχθεί μέσω του ιδίου link:
https://authgr.zoom.us/j/96855653146

Ο διδάσκων

Καθηγητής Αν. Βαλτούδης