Προφορικές εξετάσεις στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

13/02/2020

Οι προφορικές εξετάσεις στο μάθημα "Συλλογικό εργατικό δίκαιο" του ΠΜΣ (Α' εξάμηνο) θα γίνουν την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα
313 και ώρα 12:00.