Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες του ΠΜΣ

01/11/2019

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 04/11/2019 έως 15/11/2019.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 11:00-13:00 ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (υπόψη κας Πάτκου, με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: patkouk@law.auth.gr ενημερώνοντας για το γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο απέστειλαν τα/χκώς τα δικαιολογητικά, καθώς και για την ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.