Νέα

Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
24/11/2020 6ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων με θέμα "Δίκαιο και Επανάσταση του 1821"
20/11/2020 Ανακοίνωση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο-Ασφαλιστικά Μέτρα Εκούσια Δικαιοδοσία
06/11/2020 Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Α Εξαμήνου του ΠΜΣ "Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο" για το ακ. έτος 2020-2021
06/11/2020 Ανακοίνωση για την απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης για τους εισακτέους του ακ. έτους 2020-2021
29/10/2020 Έναρξη μαθήματος Αστικό Δίκαιο των Προσώπων
22/10/2020 Έναρξη μαθημάτων στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
21/10/2020 Έναρξη μαθήματος Προσωρινή Δικαστική Προστασία και Εκούσια Δικαιοδοσία
19/10/2020 Έναρξη μαθήματος Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
19/10/2020 Έναρξη μαθήματος Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
15/10/2020 Έναρξη μαθήματος Ειδικά Ζητήματα Αστικής Ευθύνης
09/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021
22/09/2020 Εξετάσεις στο μάθημα Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο
22/09/2020 Προφορικές εξετάσεις του μαθήματος "Αστικό Δίκαιο των Προσώπων"
22/09/2020 Εξετάσεις στο Δίκαιο των Περιουσιακών Σχέσεων
04/09/2020 Ενημέρωση για τον αρ. πρωτοκόλλου αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ
03/09/2020 Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών
30/07/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
13/07/2020 Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Χρήστου Φαρσαλιώτη
08/07/2020 Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Ζητήματα από το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης
02/07/2020 Εξετάσεις στο Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο
25/06/2020 Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Δίκαιο των Περιουσιακών Σχέσεων
23/06/2020 Προφορικές εξετάσεις στο μαθήμα Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών. Ψηφιακές Συναλλαγές
23/06/2020 Προφορικές εξετάσεις στο μάθημα Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών. Ψηφιακές Συναλλαγές
19/05/2020 Ανακοίνωση διαδικτυακού μαθήματος Αστικό Δικονομικό Δίκαιο με κ. Σοφιαλίδη
26/03/2020 Ανακοίνωση διαδικτυακού μαθήματος Αναγκαστική Εκτέλεση
23/03/2020 Ανακοίνωση διαδικτυακού μαθήματος Ψηφιακές Συναλλαγές
23/03/2020 Ανακοίνωση διαδικτυακού μαθήματος Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών
23/03/2020 Ανακοίνωση διαδικτυακού μαθήματος Δίκαιο των Περιουσιακών Σχέσεων
18/03/2020 Ανακοίνωση ηλεκτρονικής διδασκαλίας Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
18/03/2020 Ανακοίνωση ηλεκτρονικής διδασκαλίας του Ευρωπαϊκού Εγατικού Δικαίου
17/03/2020 Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κρουσταλά Αικατερίνης
10/03/2020 Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πατέστου Βασιλικής
10/03/2020 Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σακελλάρη Πολυξένης
28/02/2020 Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Β Εξαμήνου
21/02/2020 Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Κωνσταντίνου Καραμπατέα
17/02/2020 Έναρξη μαθήματος Αναγκαστική Εκτέλεση του Β΄εξαμήνου
13/02/2020 Έναρξη μαθήματος Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
13/02/2020 Έναρξη μαθήματος Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας
13/02/2020 Προφορικές εξετάσεις στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
13/02/2020 Έναρξη μαθήματος Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο